Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja "EkoLeader.pl LGD dla zrównoważonego rozwoju. Środowisko, klimat, ekoinnowacje w operacjach RLKS" mająca na celu wsparcie realizatorów lokalnych strategii rozwoju LSR w aktywnym i kompleksowym włączaniu aspektów ekologicznych i klimatycznych do projektów rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016 - 2017 Działanie 13 "Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich" w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020. W wyniku projektu powstaną praktyczne kursy szkoleniowe oraz dobre praktyki zrównoważonych operacji RLKS.

AKTUALNOŚCI
2017-09-08
Rola ekoprojektów

Dla powodzenia proekologicznych projektów ważna jest świadomość społeczności lokalnej.

2017-09-01
Testy we wrześniu

We wrześniu odbędą się dwie sesje testów w terminach: 8 - 15 oraz 22 - 29 września.

2017-08-22
Konkurs EkoLeader
Zapraszamy do zgłaszania opisów dobrych praktyk eko-operacji!
2017-08-11
Szkolenia „Eko-Klimat w LGD”

W ramach szkoleń "Eko-Klimat w LGD" dostępnych jest 10 kursów.

2017-08-01
Testy w sierpniu

W sierpniu odbędą się dwie sesje testów w terminach: 7-14 oraz 21 - 28 sierpnia.

2017-07-31
Partnerstwo lokalne dla ekorozwoju
Dostępny jest dziesiąty kurs tematyczny poświęcony międzysektorowej współpracy partnerskiej.
2017-07-28
Szkolenia - materiały - testy - Konkurs
Zapraszamy do kursów i Konkursu!
2017-07-25
Ekologiczne biuro

Zielone Biuro - to dobry pierwszy krok w kierunku zazieleniania codziennych czynności w pracy, nie ograniczający się tylko do oszczędzania papieru. 

2017-07-20
Zrównoważona turystyka

Dostępny jest ósmy kurs pt. "Turystyka, ekologia, klimat"

REJESTRACJA W SERWISIE
LOGIN I HASŁO (wymyślić, wpisać bez polskich znaków i zapamiętać)
login:

(może być akronim nazwy organizacji lub miejscowość,
bez polskich znaków)
hasło:

(wymyślić)
powtórz hasło:
OSOBA ZGŁASZANA NA SZKOLENIE
Imię:
Nazwisko:
Płeć:
Wiek:
Członek/pracownik LGD:
Rolnik:
Przedsiębiorca:
Pracownik Urzędu Gminy lub innej jednostki administracji publicznej:
Członek organizacji pozarządowej:
Jestem osobą doradzającą beneficjentom PROW:
DANE ADRESOWE
Wieś/Ulica, nr domu/lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość (poczta):
e-mail:
telefon kontaktowy:
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH
To pole musi być zaznaczone