Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja "EkoLeader.pl LGD dla zrównoważonego rozwoju. Środowisko, klimat, ekoinnowacje w operacjach RLKS" mająca na celu wsparcie realizatorów lokalnych strategii rozwoju LSR w aktywnym i kompleksowym włączaniu aspektów ekologicznych i klimatycznych do projektów rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016 - 2017 Działanie 13 "Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich" w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020. W wyniku projektu powstaną praktyczne kursy szkoleniowe oraz dobre praktyki zrównoważonych operacji RLKS.

AKTUALNOŚCI
2017-10-31
EkoLiderzy
Prezentujemy atlas dobrych praktyk projektów przyjaznych dla środowiska i klimatu EKOLIDERZY
2017-10-30
ANKIETA

Uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety internetowej podsumowującej ocenę szkoleń. Ankieta dostępna jest na dole strony www.ekoleader.pl

2017-10-27
Poprawkowa i ostatnia sesja testów

Ostatnia, poprawkowa sesja testów odbywa się w dniach 21 - 27 października br.

2017-10-16
Konkurs „EkoLeader LGD” rozstrzygnięty!

Jury dokonało wyboru laureatów Konkursu "Eko-Leader LGD". Publikujemy ranking dobrych praktyk

2017-10-12
Ostatnie testy w październiku

Druga październikowa sesja testów potrwa od 13 do 20 października br. Ostatnia, poprawkowa sesja testów odbędzie się w dniach od 21 do 27 października br.

2017-10-01
Konkurs EkoLeader
Termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu "EkoLeader LGD" został wydłużony do 7-go października br.!
2017-09-08
Rola ekoprojektów

Dla powodzenia proekologicznych projektów ważna jest świadomość społeczności lokalnej.

2017-09-01
Testy we wrześniu

We wrześniu odbędą się dwie sesje testów w terminach: 8 - 15 oraz 22 - 29 września.

2017-08-22
Konkurs EkoLeader
Zapraszamy do zgłaszania opisów dobrych praktyk eko-operacji!
2017-08-11
Szkolenia „Eko-Klimat w LGD”

W ramach szkoleń "Eko-Klimat w LGD" dostępnych jest 10 kursów.

PROGRAM

Program e-kursów szkoleniowych Eko-Klimat w LGD

Nr kursu

Tematyka

Zakres zagadnień

1.

Aspekty ekologiczne, klimatyczne i ekoinnowacyjne w operacjach miękkich RLKS

 • kapitał społeczny w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych

 • wytyczne Normy BS 8901 w organizacji wydarzeń (eventów)

 • ślad węglowy działań w terenie i dojazdów. optymalizacja miejsca spotkań

 • proekologiczny i niskoemisyjny catering

 • przeciwdziałanie i zagospodarowanie odpadów

 • efektywność energetyczna w organizowaniu eventów

2.

Proekologiczne obszary działalności gospodarczej i zielone miejsca pracy

 • przyjazne środowisku i klimatowi rodzaje i obszary działalności

 • ekologiczne nisze rynkowe- szacowanie oddziaływania środowiskowego i emisyjności oferowanych produktów

 • zazielenianie (ekologizacja) istniejących miejsc pracy i tworzenie nowych

 • działalność ekologiczne zrównoważona i niskoemisyjna

 • tworzenie proekologicznego i niskoemisyjnego produktu/usługi

 • przedsiębiorczość w zielonej gospodarce niskoemisyjnej o obiegu zamkniętym

 • energetyka odnawialna i prosumencka na terenach wiejskich

3.

Aspekty ekologiczne i emisyjne w prowadzeniu działalności gospodarczej, ekoinnowacyjność

 • zarządzanie środowiskowe

 • przedsiębiorczość niskoemisyjna na wsi

 • ekoinnowacyjność gospodarcza – na czym polega wpływ sposobu produkcji na środowisko i klimat – aspekty ekologiczne i emisyjne

 • metodyka pomiaru efektywności środowiskowej organizacji i produktu – wytyczne KE

 • normy, certyfikaty i znaki ekologiczne

 • zarządzanie społeczno-ekologiczną odpowiedzialnością

 • etyka biznesu i CSR w mikro- małym i średnim przedsiębiorstwie

 • marketing ekologiczny w firmie

4.


Współpraca i przedsiębiorczość na rzecz zielonej,
niskoemisyjnej i adaptacyjnej gospodarki wiejskiej

 • polityka i realizacja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

 • promocja produktów zrównoważonych i niskoemisyjnych

 • czynniki środowiskowe kształtujące jakość życia na wsi

 • kariera zawodowa w obszarach i sektorach związanych z zieloną gospodarką, przedsiębiorczością niskoemisyjną i adaptacyjną na wsi

 • podatność i odporność wsi na skutki zmian klimatu

 • spółdzielczość i demokracja energetyczna na wsi, klastry

 • współpraca w zakresie działań adaptacyjnych do skutków zmian klimatycznych

5.

Skracanie łańcuchów dostaw – równoważenie produkcji, dystrybucji i konsumpcji

 • łańcuch dostaw we wdrażaniu gospodarki niskoemisyjnej i lokalnej

 • korzyści ekonomiczne, ekologiczne i klimatyczne z krótkich łańcuchów dostaw

 • zazielenianie łańcucha dostaw – produkty i usługi proekologiczne i niskoemisyjne

 • wpływ wzorca konsumpcji i decyzji zakupowych na łańcuch dostaw

 • zielone i zrównoważone zamówienia publiczne, równoważenie konsumpcji

 • ekologia krótkich dróg

6.

Aspekty ekologiczne i klimatyczne inwestycji w
terenie

 • aspekty środowiskowe i klimatyczne w planowaniu inwestycji

 • ekoprojekt i efektywność energetyczna

 • oddziaływanie inwestycji obiektowych i infrastrukturalnych na środowisko

 • ocena oddziaływania na środowisko

 • rozwiązania smart w budownictwie

 • wytyczne normy CESBA dla inwestycji budowlanych

7.

Ekologizacja działalności rolniczej na potrzeby
przetwórstwa

 • produkcja ekologiczna, integrowana i zrównoważona

 • zmniejszanie emisyjności produkcji i przetwórstwa

 • rolnictwo zrównoważone, niskoemisyjne i adaptacyjne

 • zrównoważone przetwórstwo i produkt przetwórczy

 •  marketing ekologiczny produktów rolnych

 • proekologiczny inkubator przetwórstwa lokalnego

 • skracanie łańcucha rolno-spożywczego (wg. rozp. 1305/2013)

 • systemy znakowania i jakości żywności wg. rozp. 1305/2013

8.

Turystyka, ekologia, klimat

 • wpływ turystyki na lokalne zasoby przyrodnicze obszaru LGD zrównoważone planowanie ruchu turystycznego i infrastruktury na obszarze LGD

 • aspekty ekologiczne i klimatyczne w planowaniu rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej oraz dróg lokalnych

 • wpływ zmian klimatu i anomalii pogodowych na ruch turystyczny i jego planowanie

9.

Finansowanie działań ekoinnowacyjnych na wsi


 • finansowanie w ramach instrumentu RLKS PROW 2014 – 2020

 • finansowanie działań ekologicznych i proklimatycznych z innych działań
  PROW 2014 - 2020

 • finansowanie ze źródeł krajowych

 • finansowanie ze źródeł europejskich

 • finansowanie rynkowe i montaż finansowy

 • efektywność ekonomiczna działań proeko- i proklimatycznych

10.

Partnerstwo międzysektorowe dla ekoinnowacji

 • trzy wymiary i trzy sektory zrównoważonego rozwoju lokalnego

 • integralność aspektów ekologiczno-klimatycznych, społecznych i gospodarczych lokalnego rozwoju

 • włączanie społeczności lokalnych i do działań rozwojowych, partycypacja

 • partnerstwo publiczno-prywatne i publiczno-społeczne na rzecz lokalnego ekorozwoju

 • integrowanie i koordynowanie działań proeko i proklimatycznych na obszarze LGD, synergia działań

 • partnerstwo publiczno-prywantno-społeczne na rzecz lokalnego ekorozwoju