Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja "EkoLeader.pl LGD dla zrównoważonego rozwoju. Środowisko, klimat, ekoinnowacje w operacjach RLKS" mająca na celu wsparcie realizatorów lokalnych strategii rozwoju LSR w aktywnym i kompleksowym włączaniu aspektów ekologicznych i klimatycznych do projektów rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016 - 2017 Działanie 13 "Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich" w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020. W wyniku projektu powstaną praktyczne kursy szkoleniowe oraz dobre praktyki zrównoważonych operacji RLKS.

AKTUALNOŚCI
2017-10-31
EkoLiderzy
Prezentujemy atlas dobrych praktyk projektów przyjaznych dla środowiska i klimatu EKOLIDERZY
2017-10-30
ANKIETA

Uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety internetowej podsumowującej ocenę szkoleń. Ankieta dostępna jest na dole strony www.ekoleader.pl

2017-10-27
Poprawkowa i ostatnia sesja testów

Ostatnia, poprawkowa sesja testów odbywa się w dniach 21 - 27 października br.

2017-10-16
Konkurs „EkoLeader LGD” rozstrzygnięty!

Jury dokonało wyboru laureatów Konkursu "Eko-Leader LGD". Publikujemy ranking dobrych praktyk

2017-10-12
Ostatnie testy w październiku

Druga październikowa sesja testów potrwa od 13 do 20 października br. Ostatnia, poprawkowa sesja testów odbędzie się w dniach od 21 do 27 października br.

2017-10-01
Konkurs EkoLeader
Termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu "EkoLeader LGD" został wydłużony do 7-go października br.!
2017-09-08
Rola ekoprojektów

Dla powodzenia proekologicznych projektów ważna jest świadomość społeczności lokalnej.

2017-09-01
Testy we wrześniu

We wrześniu odbędą się dwie sesje testów w terminach: 8 - 15 oraz 22 - 29 września.

2017-08-22
Konkurs EkoLeader
Zapraszamy do zgłaszania opisów dobrych praktyk eko-operacji!
2017-08-11
Szkolenia „Eko-Klimat w LGD”

W ramach szkoleń "Eko-Klimat w LGD" dostępnych jest 10 kursów.

O PROJEKCIECelem projektu "EkoLeader.pl LGD dla zrównoważonego rozwoju. Środowisko, klimat, ekoinnowacje w operacjach RLKS" jest wsparcie realizatorów lokalnych strategii rozwoju LSR – zarówno członków Lokalnych Grup Działania, jak i beneficjentów operacji  w aktywnym i kompleksowym włączaniu aspektów ekologicznych i klimatycznych do realizowanych projektów rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność RLKS.


Projekt EkoLeader realizowany jest w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017, Działanie 13 - Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. W konkursie nr 1/2017 nasz projekt uzyskał drugie miejsce.


Projekt jest realizowany w okresie od czerwca do października 2017 r. a udział w nim jest nieodpłatny. W ramach projektu proponujemy:


 • Szkolenia internetowe "Eko-Klimat w LGD" - polegające na udziale w kursach tematycznych i zaliczeniu kompletu testów sprawdzających online. W ramach szkoleń, podzielonych na pięć bloków, dostępnych jest 10 kursów tematycznych w formie prezentacji. Do każdego kursu można zadawać pytania. Osoby, które zaliczą min. 6 kursów otrzymają imienne zaświadczenie ukończenia szkoleń. Program tematyczny szkoleń dostępny jest w zakładce Program a zasady udziału w szkoleniach w zakładce Regulamin szkoleń.


 • Konkurs dobrych praktyk "EkoLeader". W ramach konkursu można nadsyłać opisy dobrych praktyk operacji, w których ochrona środowiska i klimatu odgrywa istotną rolę. Najlepsze praktyki będą prezentowane na stronie i zostaną nagrodzone. Regulamin konkursu dostępny jest w zakładce Konkurs EkoLeader. Opisy projektów do konkursu może zgłaszać LGD w porozumieniu z realizatorem operacji na formularzu konkursowym, do końca września 2017 r.


Do udziału w projekcie zachęcamy w szczególności:

 • członków zarządu i personel biur LGD

 • członków rad LGD oceniających projekty

 • aktualnych i potencjalnych beneficjentów wsparcia udzielanego na realizację operacji w ramach wdrażania LSRów:

 • rolników podejmujących działalność w zakresie przetwórstwa żywności lub produkcji napojów;

 • osoby podejmujące działalność gospodarczą (mieszkańcy obszarów LGD);

 • przedsiębiorstwa rozwijające działalność gospodarczą lub podejmujące współpracę gospodarczą;

 • organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej;

 • gminne i powiatowe jednostki samorządu terytorialnego wchodzące w skład LGD.


Projekt "EkoLeader.pl LGD dla zrównoważonego rozwoju. Środowisko, klimat, ekoinnowacje w operacjach RLKS" realizowany jest przez partnerów KSOW w składzie:

 • Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" www.polnocnemazowsze.pl

 • Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania "Ciuchcia Krasińskich"

 • Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Chlebny

 • Econsulting Mikołaj Niedek www.econsulting24.pl

Zapraszamy do udziału w naszym projekcie!Każdy z uczestników operacji może zostać partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 

Zainteresowani współpracą w ramach KSOW mogą dokonać rejestracji na stronie: