Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja "EkoLeader.pl LGD dla zrównoważonego rozwoju. Środowisko, klimat, ekoinnowacje w operacjach RLKS" mająca na celu wsparcie realizatorów lokalnych strategii rozwoju LSR w aktywnym i kompleksowym włączaniu aspektów ekologicznych i klimatycznych do projektów rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016 - 2017 Działanie 13 "Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich" w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020. W wyniku projektu powstaną praktyczne kursy szkoleniowe oraz dobre praktyki zrównoważonych operacji RLKS.

AKTUALNOŚCI
2017-10-31
EkoLiderzy
Prezentujemy atlas dobrych praktyk projektów przyjaznych dla środowiska i klimatu EKOLIDERZY
2017-10-30
ANKIETA

Uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety internetowej podsumowującej ocenę szkoleń. Ankieta dostępna jest na dole strony www.ekoleader.pl

2017-10-27
Poprawkowa i ostatnia sesja testów

Ostatnia, poprawkowa sesja testów odbywa się w dniach 21 - 27 października br.

2017-10-16
Konkurs „EkoLeader LGD” rozstrzygnięty!

Jury dokonało wyboru laureatów Konkursu "Eko-Leader LGD". Publikujemy ranking dobrych praktyk

2017-10-12
Ostatnie testy w październiku

Druga październikowa sesja testów potrwa od 13 do 20 października br. Ostatnia, poprawkowa sesja testów odbędzie się w dniach od 21 do 27 października br.

2017-10-01
Konkurs EkoLeader
Termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu "EkoLeader LGD" został wydłużony do 7-go października br.!
2017-09-08
Rola ekoprojektów

Dla powodzenia proekologicznych projektów ważna jest świadomość społeczności lokalnej.

2017-09-01
Testy we wrześniu

We wrześniu odbędą się dwie sesje testów w terminach: 8 - 15 oraz 22 - 29 września.

2017-08-22
Konkurs EkoLeader
Zapraszamy do zgłaszania opisów dobrych praktyk eko-operacji!
2017-08-11
Szkolenia „Eko-Klimat w LGD”

W ramach szkoleń "Eko-Klimat w LGD" dostępnych jest 10 kursów.

AKTUALNOŚCI
2017-08-11

W ramach szkoleń "Eko-Klimat w LGD" dostępnych jest 10 kursów.


Na niniejszej platformie uruchomiony został dziesiąty spośród cyklu kursów tematycznych poświęconych możliwościom włączania aspektów ekologicznych i klimatycznych do operacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Tym samym dostępne są już wszystkie kursy przewidziane programem szkoleń w ramach projektu "EkoLeader.pl LGD dla zrównoważonego rozwoju. Środowisko, klimat, ekoinnowacje w operacjach RLKS". Wszystkie kursy dostępne są nieodpłatnie, a ich tematyka jest następująca:

  1. Aspekty ekologiczne, klimatyczne i ekoinnowacyjne w operacjach miękkich RLKS
  2. Proekologiczne obszary działalności gospodarczej i zielone miejsca pracy
  3. Aspekty ekologiczne i emisyjne w prowadzeniu działalności gospodarczej, ekoinnowacyjność
  4. Współpraca i przedsiębiorczość na rzecz zielonej, niskoemisyjnej i adaptacyjnej gospodarki wiejskiej
  5. Skracanie łańcuchów dostaw – równoważenie produkcji, dystrybucji i konsumpcji
  6. Aspekty ekologiczne i klimatyczne inwestycji w terenie
  7. Ekologizacja działalności rolniczej na potrzeby przetwórstwa
  8. Turystyka, ekologia, klimat
  9. Finansowanie działań ekoinnowacyjnych na wsi
  10. Partnerstwo międzysektorowe dla ekoinnowacji.

Kursy pogrupowane są po dwa w ramach pięciu bloków szkoleniowych. Szczegółowa tematyka szkoleń oraz regulamin uczestnictwa dostępne są w zakładce Program. Aby przystąpić do szkoleń należy się tam zarejestrować.


Testy online

Zakończeniem szkolenia są testy. Każdy z uczestników ma możliwość zaliczyć szkolenia i uzyskać zaświadczenie.


Konkurs EkoLeader

Równolegle do szkoleń trwa Konkurs dobrych praktyk "Eko-Leader LGD" przeznaczony dla lokalnych grup działania, które mogą i chciałyby pochwalić się realizacją operacji, wyróżniającej się pod względem ekologicznym lub klimatycznym.  W konkursie powiedziano nagrody. Serdecznie zapraszamy!

Dobre praktyki mogą być zgłaszane do końca września br. Regulamin konkursu, szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest w zakładce Konkurs.


Po wyborze laureatów Konkursu, przewidzianym w końcu października br., zostaną zorganizowane wizyty studyjne do laureatów celem opisania nagrodzonych praktyk.


Zapraszamy!