Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja "EkoLeader.pl LGD dla zrównoważonego rozwoju. Środowisko, klimat, ekoinnowacje w operacjach RLKS" mająca na celu wsparcie realizatorów lokalnych strategii rozwoju LSR w aktywnym i kompleksowym włączaniu aspektów ekologicznych i klimatycznych do projektów rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016 - 2017 Działanie 13 "Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich" w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020. W wyniku projektu powstaną praktyczne kursy szkoleniowe oraz dobre praktyki zrównoważonych operacji RLKS.

AKTUALNOŚCI
2017-10-31
EkoLiderzy
Prezentujemy atlas dobrych praktyk projektów przyjaznych dla środowiska i klimatu EKOLIDERZY
2017-10-30
ANKIETA

Uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety internetowej podsumowującej ocenę szkoleń. Ankieta dostępna jest na dole strony www.ekoleader.pl

2017-10-27
Poprawkowa i ostatnia sesja testów

Ostatnia, poprawkowa sesja testów odbywa się w dniach 21 - 27 października br.

2017-10-16
Konkurs „EkoLeader LGD” rozstrzygnięty!

Jury dokonało wyboru laureatów Konkursu "Eko-Leader LGD". Publikujemy ranking dobrych praktyk

2017-10-12
Ostatnie testy w październiku

Druga październikowa sesja testów potrwa od 13 do 20 października br. Ostatnia, poprawkowa sesja testów odbędzie się w dniach od 21 do 27 października br.

2017-10-01
Konkurs EkoLeader
Termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu "EkoLeader LGD" został wydłużony do 7-go października br.!
2017-09-08
Rola ekoprojektów

Dla powodzenia proekologicznych projektów ważna jest świadomość społeczności lokalnej.

2017-09-01
Testy we wrześniu

We wrześniu odbędą się dwie sesje testów w terminach: 8 - 15 oraz 22 - 29 września.

2017-08-22
Konkurs EkoLeader
Zapraszamy do zgłaszania opisów dobrych praktyk eko-operacji!
2017-08-11
Szkolenia „Eko-Klimat w LGD”

W ramach szkoleń "Eko-Klimat w LGD" dostępnych jest 10 kursów.

DOBRE PRAKTYKI

Operacje zgłoszone i przyjęte do oceny w ramach Konkursu "EkoLeader LGD" (wg. dat zgłoszeń)

 

 

L.p. (wg. dat zgł.)

Informacje ogólne o operacji

Krótki opis

Kategoria I: Operacje społeczne

1.

LGD zgłaszająca dobrą praktykę: LGD "Zielone Sioło"

Nazwa operacji: Ekologiczne warsztaty plastyczne dla dzieci

Realizator projektu: LGD "Zielone Sioło"

Województwo i miejsce realizacji projektu: Mazowieckie, 07-300 Ostrów Mazowiecka 

Źródło dofinansowania, wartość całkowita projektu: PROW 2007 – 2013, 14 400 zł

Okres realizacji: 10.2014 – 04.2015 r.

Strona LGD: www.zielonesiolo.pl 

Projekt polegał na przeprowadzeniu proekologicznych warsztatów plastycznych dla dzieci w celu zwiększenia ich świadomości i wrażliwości ekologicznej - w formule nauka przez zabawę. W warsztatach uczestniczyło 434 uczniów w wieku 5-9 lat z placówek oświatowych gmin: Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Nur i Boguty Pianki.

 

Na warsztatach dzieci nabyły umiejętności tworzenia nowych przedmiotów codziennego użytku ze starych i zużytych materiałów recyklingowych, np. pojemniki na przybory szkolne z puszek, lampiony ze słoików. Potrzebne preparaty, przybory i narzędzia potrzebne do zdobienia wykonane były z ekologicznych materiałów posiadających certyfikaty.

 

Warsztaty przeprowadzili Państwo Małgorzata i Grzegorz Kruk z pracowni artystycznej w Józefowie. Dzieci nauczyły się: segregować odpady, oszczędzać energię elektryczną, oszczędzać wodę, nie marnować papieru, dbać o ptaki i zwierzęta.


2.

LGD zgłaszająca dobrą praktykę: LGD "Dolina Soły"

Nazwa operacji: "EKO-LATO"

Województwo i miejsce realizacji projektu: Małopolskie, 32-650 Kęty

Realizator projektu: Gminna Biblioteka Publiczna w Kętach

Źródło dofinansowania i wartość operacji: PROW 2007 – 2013,

7 983,21 zł

Okres realizacji: 05.2011 – 12.2012 r.

Strona LGD: www.dolinasoly.pl

Celem projektu "EKO-LATO", skierowanego do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kęty, było kształtowanie odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska, wyrobienie gotowości do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, dostrzeganie zagrożeń wynikających z nadmiernej eksploatacji środowiska (wycinka drzew, zaśmiecanie, zanieczyszczanie rzek), a także uświadomienie uczestnikom potrzeby ochrony przyrody i poszerzenia wiedzy o walorach przyrodniczych Doliny Soły i programie Natura 2000.


Zajęcia miały charakter warsztatowy, zorganizowano wiele spotkań plenerowych i wycieczek, aby dzieci mogły w naoczny i atrakcyjny sposób zapoznać się z nowymi treściami.


W ramach projektu dzieci odwiedziły m.in.: elektrownię szczytowo-przepompową w Porąbce; Chatę chlebem pachnącą w Górkach Małych i gospodarstwo ekologiczne w Stryszawie; ogrody ojców franciszkanów; oczyszczalnię ścieków w Kętach i in.


Uczestnicy wzięli też udział w prelekcji nt. segregacji odpadów i warsztatach twórczych z recyklingu pn. "Ze starego coś nowego, pomysł na prezent", na których dzieci zamieniały rozmaite odpady w postaci butelek PET, kartonów, gazet, kapsli i puszek na przedmioty użytkowe.

 

3.

LGD zgłaszająca dobrą praktykę: "Partnerstwo Borów Niemodlińskich"

Nazwa operacji: Derkacz – pilotażowy program ochrony parasolowych gatunków ptaków i motyli na wilgotnych łąkach Borów Niemodlińskich

Województwo i miejsce realizacji projektu: Opolskie, 49-100 Niemodlin

Realizator projektu: LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich i LGD Wspólne Źródła

Źródło dofinansowania i wartość operacji: PROW 2007 – 2013, 146 389,02 zł

Okres realizacji: 12.2013 – 12.2014

Strona LGD www.boryniemodlinskie.pl

 

Operacja była projektem współpracy LGD "Partnerstwo Borów Niemodlińskich" i LGD "Wspólne Źródła", na których terenie występują śródleśne wilgotne łąki. Celem projektu było odtworzenie i zachowanie najcenniejszych wilgotnych łąk Borów Niemodlińskich, w tym zwiększenie wiedzy o nich wśród mieszkańców.

Projekt ochrony łąk realizowany był we współpracy z Dolnośląskim Ruchem Ochrony Przyrody. Po wykonaniu przeglądu przyrodniczego przeprowadzona została inwentaryzacja siedliskowa, ornitologiczna i entomologiczna. Wybrane zostały 4 łąki, na których wykonano prace rekultywacyjne.

W czasie inwentaryzacji łąk przyrodnicy spotykali się z ich właścicielami i zainteresowanym mieszkańcami i przybliżali im wiedzę z zakresu dopłat rolnośrodowiskowych do koszenia łąk.

Przeprowadzono też akcję informacyjno-edukacyjną dotycząca gatunków parasolowych ptaków – derkacza i kszyka, oraz motyli modraszków - informowano o miejscach ich występowania i warunkach jakie muszą spełnić ich siedliska.

4.

LGD zgłaszająca dobrą praktykę: LGD "Puszcza Kozienicka"

Nazwa operacji: "Z puszczą Kozienicką za Pan Brat – VI Sprzątanie Garbatki"

Realizator projektu: Powiat Kozienicki

Województwo i miejsce realizacji projektu: Mazowieckie, 26-900 Kozienice

Źródło i wartość całkowita projektu: PROW 2007 – 2013, 34 617,92 zł

Okres realizacji: 06.2012 r.

Strona LGD: www.lgdkozienice.pl

 

Sprzątanie Garbatki to jedna z imprez plenerowych, która od lat wpisuje się w kalendarz szkolnych wydarzeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w gminie Garbatce – Letnisko. Szósta edycja imprezy została przeprowadzona przez Powiat Kozienicki.

Impreza zaangażowała nie tylko szkolną młodzież, ale i lokalne władze, stając się skuteczną lekcją lokalnej ekologii. Grupy młodych "tropicieli", wyposażone w worki i rękawiczki, uprzątnęły okolicę "Góry Wydmowej" a w konkursie na "Największego Śmiecia" zwycięzcy uzyskali nagrody.

Po zakończonym sprzątaniu, uczestnicy akcji mogli odpocząć i zrelaksować się na "Polance przy Grzybku", obejrzeć przygotowany program artystyczny i wziąć udział w konkursach dotyczących sportu, ekologii oraz drewna i jego obróbki.

5.

LGD zgłaszające dobrą praktykę: LGD "Przyjazne Mazowsze"

Nazwa operacji: "Czysta rzeka w połączeniu z atrakcjami"

Województwo i miejsce realizacji projektu: Małopolskie, 09-110 Sochocin

Realizator projektu: Joanna Niepytalska, Sochocin 09-110

Źródło dofinansowania i wartość operacji: PROW 2007 – 2013, 14 139,88 zł

Okres realizacji: 06. 2014 – 10.2014 r.

Strona LGD: www.lgdpm.pl

 

Celem projektu była aktywizacja społeczności lokalnej poprzez zorganizowanie cyklu spływów kajakowych promujących aktywny styl życia w połączeniu z ochroną środowiska. Zadaniem uczestników spływu było wspólne sprzątanie rzeki Wkry i jej brzegów.

 

Mieszkańcy mogli spędzić czas aktywnie, atrakcyjnie i przy okazji sprzątania rzeki lepiej się poznać i nauczyć dobrej współpracy dla dobra wspólnego. W realizację operacji beneficjent zaangażował okoliczną społeczność oraz ośrodek leczenia narkomanii.

 

Spływy odbywały się raz w tygodniu na różnych odcinkach rzeki Wkry. Otwarty i nieodpłatny charakter imprezy zachęcił lokalną społeczność do aktywnego trybu życia i zadbania o własne środowisko przyrodnicze. Czysta rzeka jest ważnym elementem dla całej społeczności lokalnej gdyż zwiększa walory turystyczne regionu. Wyzwanie to podjęło większość lokalnych wypożyczalni kajaków, angażując w to szkoły, swoich klientów oraz lokalną społeczność.

 

6.

LGD zgłaszająca dobrą praktykę: LGD "Tygiel Doliny Bugu"

Nazwa operacji: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Podlaskiego Ogrodu Ziołowego poprzez zakup tabliczek i etykiet do opisu roślin

Realizator projektu: Ziołowy Zakątek Angielczyk s.j.

Województwo i miejsce realizacji projektu: Podlaskie, Koryciny 73 B 17-315 Grodzisk

Źródło dofinansowania i wartość całkowita projektu:PROW 2007 – 2013, 16 956,80 zł

Okres realizacji: 12.2012- 06.2013 r.

Strona LGD: www.tygieldolinybugu.pl

W Ogrodzie Botanicznym "Podlaski Ogród Ziołowy" zgromadzono rośliny wykorzystywane przez człowieka dawniej i obecnie w kuchni, lecznictwie, barwierstwie, budownictwie, tkactwie i innych celach. W ramach projektu wykonano zestaw 680 sztuk tabliczek informacyjnych, które umieszczono przy poszczególnych rodzajach roślin. 


W  opracowywaniu ich treści  korzystano z konsultacji merytorycznych SGGW. Dostępność opisów roślin przyczyniła się do znacznej promocji regionu i jego zasobów przyrodniczych.  Co roku Ogród odwiedza kilka - kilkanaście tysięcy osób (w 2016 ok. 13,5 tys.). Oprócz grup zorganizowanych, Ogród odwiedzają turyści indywidualni z całej Polski, a także z zagranicy. W efekcie pojawiły się potrzeby zaangażowania osób oprowadzających wycieczki i prowadzących zajęcia edukacyjne.


Podlaski Ogród Ziołowy jest unikalnym miejscem wśród podobnych obiektów w Europie, a liczba gatunków roślin użytkowych zgromadzonych na jego terenie jest największa w Polsce. W ramach projektu wykonano opisy roślin umieszczone na tabliczkach, co znacznie uatrakcyjniło ofertę Ogrodu. W realizację przedsięwzięcia został zaangażowany samorząd gminy, który zobowiązał się do promocji projektu na terenie gminy i poza nią, stowarzyszenie, którego zadaniem było rozpowszechnianie celów projektu w ramach jego działalności oraz przedsiębiorca deklarujący wsparcie finansowe.

 

Kategoria II: Operacje gospodarcze

1.

LGD zgłaszająca dobrą praktykę: LGD "Zielone Sioło"

Nazwa operacji: Zakup i montaż instalacji solarnej i fotowoltaicznej

Realizator projektu: HYDRO-METAL Adam Gordziejczyk

Województwo i miejsce realizacji projektu: Mazowieckie, Bartosy 8, 07-311

Źródło dofinansowania, wartość całkowita projektu: PROW 2007 – 2013, 62 500 zł

Okres realizacji: 04.2015 – 05.2015 r.

Strona LGD: www.zielonesiolo.pl 

W ramach projektu dokonano zakupu i montażu nadachowej instalacji solarnej złożonej z kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych, w celu pozyskania energii cieplnej i elektrycznej, zużywanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej firmy HYDRO-METAL. Firma ta zajmuje się produkcją ładowaczy czołowych serii AT do ciągników rolniczych, sadowniczych i komunalnych oraz osprzętu do ładowaczy i wózków widłowych.

 

Instalacja paneli solarnych przyczyniła się do znaczących oszczędności w zużyciu ciepła i prądu, oszczędności zasobów nieodnawialnych i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. Montażu instalacji dokonała firma EKOINSTAL z Przasnysza.

2.

LGD zgłaszająca dobrą praktykę: LGD "Puszcza Kozienicka"

Nazwa operacji: "Kolektory słoneczne źródło taniej energii"

Realizator projektu: Restauracja "Brawo s.c."

Województwo i miejsce realizacji projektu: Mazowieckie, 26-900 Kozienice

Źródło i wartość całkowita projektu: PROW 2007 – 2013, 

46 970 zł

Okres realizacji: 11.2011 – 10.2013

Strona LGD: www.lgdkozienice.pl

Troska o środowisko naturalne i zrównoważony rozwój firmy były dla państwa Anity Cołoszyńskiej – Morek oraz Wojciecha Morek motywacją do decyzji o wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Projekt, złożony dl LGD w 2011 r. polegał na zainstalowanie zestawów solarnych na obiekcie gastronomicznym – restauracji "Brawo s.c." - w Kozienicach w celu ogrzewania wody użytkowej na potrzeby prowadzenia restauracji.

Przełożyło się to na znaczące obniżenie kosztów eksploatacyjnych budynku i prowadzonej działalności gastronomicznej, a przede wszystkim na pozyskiwanie energii cieplnej w sposób przyjazny dla środowiska i klimatu.

3.

LGD zgłaszająca dobrą praktykę: LGD "Ziemia Gotyku"

Nazwa operacji: "Podjęcie i prowadzenie działalności w zakresie projektowania i montażu systemu automatyki budynkowej oraz kompleksowych usług elektroinstalatorskich, w tym montażu systemów alarmowych"

Realizator projektu: Wojciech Pawełek

Województwo i miejsce realizacji projektu: Kujawsko-Pomorskie, 87-140 Chełmża

Źródło i wartość całkowita projektu: PROW 2014 – 2020, 

50 000 zł

Okres realizacji: 06.2017 – 10.2017 r.

Strona LGD: www.lgd.ziemiagotyku.com

Operacja polegała na podjęciu nowej działalności gospodarczej w zakresie projektowania i wykonywanie instalacji automatyki budynkowej tzw. "Inteligentnego Domu" oraz usług elektrycznych na potrzeby automatyki budynkowej, alarmowej, sieci LAN i monitoringu CCTV.

Inteligentne Domy, to domy wyposażone w system automatyki oferujący możliwości sztucznej inteligencji, zarówno w domach nowo budowanych, jak i remontowanych.

Utworzona w wyniku realizacji projektu firma PW BMS Wojciech Pawełek wyspecjalizowała się w kompleksowym elektroinstalatorstwie i wprowadzaniu nowych proekologicznych technologii w domach jednorodzinnych, umożliwiających efektywne sterowanie zużyciem i oszczędzanie energii cieplnej, elektrycznej i innych mediów.

 

4.

LGD zgłaszająca dobrą praktykę: "Ziemia Gotyku"

Nazwa operacji: "Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług mobilnej myjni parowej "Eco Kropla" Renata Długoborska"

Realizator projektu: Renata Długoborska

Województwo i miejsce realizacji projektu: Kujawsko-Pomorskie, 87-152 Łubianka

Źródło i kwota dofinansowania, wartość całkowita projektu:PROW 2014 – 2020, 50 000 zł

Okres realizacji: 05.2017 – 09.2017

Strona LGD: www.lgd.ziemiagotyku.com

Operacja polegała na otwarciu nowej działalności gospodarczej w zakresie mobilnego mycia i konserwacji samochodów i motocykli oraz czyszczenia wyrobów włókienniczych przy wykorzystaniu proekologicznej technologii pary wodnej. Świadczone usługi skierowane są do firm prowadzących autokomisy i warsztaty samochodowe oraz do jednostek indywidualnych.

Wykorzystanie technologii mycia parowego nie wymaga budowania kanalizacji, czy separatorów brudnej wody. Myjnie parowe redukują znacząco zużycie wody i chemii w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w czyszczeniu.

W usługach czyszczenia "Eco Kropli" stosowane są ekologiczne środki czystości, biodetergenty, jak również efektywne mikroorganizmy.

5.

LGD zgłaszająca dobrą praktykę: LGD "Zalew Zegrzyński"

Nazwa operacji: Odnawialne źródła energii szansą na rozwój

Realizator projektu: Marcin Mizgalski

Województwo i miejsce realizacji projektu: Mazowieckie, Kisielewskiego 5h, 05-123 Chotomów

Źródło dofinansowania i wartość całkowita projektu:PROW 2007 – 2013, 353 010 zł

Okres realizacji: 07.2012 – 03.2015

Strona LGD: www.lgdzz.pl

Instalacja fotowoltaiczna zrealizowana w ramach projektu Pana Marcina Mizgalskiego w Chotomowie, posiada moc 18kWp. Ogniwa fotowoltaiczne umieszczone zostały na trakerze, tj. ruchomej konstrukcji, podążającej za ruchem słońca po nieboskłonie. Pozwala to efektywnie pozyskiwać darmową energię, od wschodu do zachodu słońca, wystarczającą na pokrycie połowy zapotrzebowania na prąd firmy Pana Mizgalskiego od marca do września. W chłodniejszych miesiącach energia słoneczna wystarcza na połowę tych potrzeb.

 

Do wspomnianej instalacji dołączone są urządzenia pomiarowe należące do Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, służące badaniom atmosfery oraz efektywności promieniowania. Uzyskiwane dane są udostępniane na stronie internetowej.

 

Uzyskana dotacja posłużyła na sfinansowanie działań, takich jak: prace projektowe (projekt techniczny fundamentu pod traker, mapy geodezyjne, otrzymanie warunków zabudowy oraz pozwolenia na budowę); wykonanie zbrojenia fundamentu; wykopy ziemne pod kabel energetyczny; montaż instalacji, zestaw do prezentacji danych i in..

 

6.

LGD zgłaszająca dobrą praktykę: LGD "Tygiel Doliny Bugu"

Nazwa operacji: Wyposażenie centrum edukacyjno-turystycznego

Realizator projektu: Ziołowy Zakątek Angielczyk s.j.

Województwo i miejsce realizacji projektu: Podlaskie,  Koryciny 73 B Grodzisk 17-315

Źródło dofinansowania i wartość całkowita projektu:PROW 2007 – 2013, 277 414 010 zł

Okres realizacji: 05.2011- 04.2012 

Strona LGD: www.tygieldolinybugu.pl

W ramach projektu dokonano wyposażenia centrum edukacyjno-turystycznego powstałego w miejscowości Koryciny, gmina Grodzisk. Projekt przewidywał wyposażenie sali konferencyjno-dydaktycznej oraz pokoi i łazienek. Zakupiono również urządzenia laboratoryjne, mikroskopy, meble, system nagłośnieniowy i projekcji, klimatyzację, agregat prądotwórczy. Utworzono 70 miejsc noclegowych oraz 3 miejsca pracy.

Realizacja operacji pozwoliła na poszerzenie oferty turystyczno- edukacyjnej na terenie wiejskim. Powstałe centrum służy do przyjmowania zielonych szkół, organizowania kursów, szkoleń, konferencji, wycieczek jedno i kilkudniowych z zakwaterowaniem i wyżywieniem.

W centrum przekazywana jest wiedza na temat bogactwa przyrodniczego Podlasia, tradycji zielarskich i zrównoważonego rozwoju.

Kategoria III: Operacje inwestycyjne

1.

LGD zgłaszająca dobrą praktykę: LGD "Dunajec-Biała"

Nazwa operacji: Budowa Centrum Produktu Lokalnego w miejscowości Rzuchowa

Realizator projektu:Stowarzyszenie Grupa Odrolnika

Województwo i miejsce realizacji projektu: Małopolskie, 33-114 Rzuchowa 

Źródło dofinansowania i wartość całkowita projektu:PROW 2007 – 2013, 842 319,50 zł

Okres realizacji: 07.2012 – 10.2014

Strona LGD: www.dunajecbiala.pl

Projekt został zrealizowany z inicjatywy rolników produkujących metodami ekologicznymi za pośrednictwem stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA i miał na celu utworzenie miejsca przeznaczonego do promocji lokalnych produktów. Powstał budynek Centrum Produktu Lokalnego integrujący rolników ekologicznych z konsumentami poszukującymi produktów żywnościowych wysokiej jakości.

Centrum pełni funkcje upowszechniające rolnictwo ekologiczne, m.in. poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży; ogródkowi edukacyjnemu, w którym prowadzone są warsztaty z rolnictwa ekologicznego; kultywowaniu starych odmian roślin i starych ras zwierząt.

W Centrum promowane są również bezpośrednio odnawialne źródła energii - poprzez ich wykorzystywanie do zasilania obiektu: instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii potrzebnej do oświetlenia terenu wokół budynku oraz paneli solarnych służących ogrzewaniu bieżącej wody użytkowej.

2.

LGD zgłaszająca dobrą praktykę: LGD "Zielone Sąsiedztwo"

Nazwa operacji: Przygotowanie ścieżek edukacji ekologicznej w Lesie Młochowskim na terenie leśnictwa Podkowa Leśna

Realizator projektu: Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna

Województwo i miejsce realizacji projektu: Mazowieckie, Świerkowa 1, 05-807 Podkowa Leśna.

Źródło dofinansowania i wartość całkowita projektu:PROW 2007 – 2013, 17 282,94 zł

Okres realizacji: 11.2011 – 06.2013

Strona LGD:www.zielonesasiedztwo.pl

Celem operacji było uświadomienie mieszkańcom i turystom przebywającym w kompleksie leśnym wartości przyrodniczo-historycznych płynących z tego ekosystemu poprzez ustawienie 14 tablic z treściami ekologicznymi oraz zdjęciami o charakterze edukacyjnym w zakresie ochrony środowiska. Tablice ustawiono przy ścieżkach, wzdłuż których prowadzą szlaki piesze i rowerowe po lesie.

Treści tablic uświadamiają m.in., że w XIX w. właściciele folwarków znajdujących się na terenie wokół dzisiejszej Podkowy Leśnej sadzili aleje lipowe na drogach łączących te obiekty i spora ich część do dzisiaj przetrwała, w tym na terenie lasu. Spacerujący zdobywają wiedzę o funkcjonowaniu ekosystemu lasu, w tym np. znaczeniu martwych drzew dla biologii lasu czy też o zasadach gospodarki leśnej.

Każda z tablic ścieżki edukacyjnej ma wymiary 60 cm x 100 cm i drewniany stelaż, wtapiający się w krajobraz lasu. Kluczowym partnerem w projekcie było Nadleśnictwo Chojnów, które zezwoliło na renowację ścieżek rowerowych i uzupełnienie ich o część edukacyjną. Operacja zintegrowała wielbicieli przyrody oraz mieszkańców interesujących się historią miasta, służy okolicznym szkołom do prowadzenia lekcji przyrody w terenie.

3.

LGD zgłaszająca dobrą praktykę: LGD "Zielone Sąsiedztwo"

Nazwa operacji: Rewitalizacja istniejącego oznakowania ścieżek rowerowych na terenie Lasu Młochowskiego w Podkowie Leśnej

Realizator projektu: Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna

Województwo i miejsce realizacji projektu: Mazowieckie, Świerkowa 1, 05-807 Podkowa Leśna.

Źródło dofinansowania i wartość całkowita projektu:PROW 2007 – 2013, 10 532,46 zł

Okres realizacji: 11.2010 – 06.2013

Strona LGD:www.zielonesasiedztwo.pl

W ramach projektu wykonano projekt graficzny nowych tablic informacyjnych, oznaczono przebieg tras rowerowych na terenie Lasu Młochowskiego oraz odmalowano oznaczenia tras rowerowych w lesie. Ujednolicono kolorystykę oraz dostosowano styl tablic do systemu informacji miejskiej Podkowy Leśnej.

Stelaże zostały zaprojektowane na podobieństwo aktualnie zniszczonych, a użycie drewna jako materiału budowlanego komponuje się z obszarem leśnym. Tablice zostały umiejscowione dokładnie w tych miejscach gdzie stały oryginalne i na które wyraziło zgodę Nadleśnictwo.

Równolegle do wymiany 5 tablic informacyjnych w ramach projektu odmalowano wszystkie oznaczenia tras rowerowych w lesie (łącznie 18 km tras) na trzech pętlach rowerowych (dużej, średniej i małej). Wykorzystana do tego celu farba była nieszkodliwa dla kory drzewa i jednocześnie odporna na działanie warunków atmosferycznych.

Wolontariusze Towarzystwa samodzielnie namalowali znaki na drzewach – jako wkład własny niefinansowy do projektu. Wydrukowano także mapy lasu z naniesionymi ścieżkami rowerowymi w formacie A4 w ilości 2000 egzemplarzy, dystrybuowane wśród mieszkańców miasta i zachęcające do aktywności rowerowych.

 

4.

LGD zgłaszająca dobrą praktykę: LGD "Aktywni Razem"

Nazwa operacji: Montaż ogniw fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstwa agroturystycznego "Pod Jastrzębcem"

Realizator projektu: Andrzej Ciołkowski, Gospodarstwo agroturystyczne "Pod Jastrzębcem"

Województwo i miejsce realizacji projektu: Mazowieckie, Przejma 19, 96-520 Iłów

Źródło dofinansowania i wartość całkowita projektu:PROW 2007 – 2013, 31 250 zł

Okres realizacji: 08.2011 – 08.2013 r.

Strona LGD: www.aktywnirazem.pl

W ramach projektu w gospodarstwie agroturystycznym "Pod Jastrzębcem" zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne związane z produkcją energii elektrycznej ze światła słonecznego. Na dachu zainstalowano zestaw fotoogniw o łącznej mocy 1,8 kW oraz baterię akumulatorów i inwerter o mocy 3 kW regulujący ładowanie i przetwarzający prąd stały pobierany z ogniw lub baterii na prąd zmienny 230V. Wybór baterii ogniw fotowoltaicznych poprzedzony był analizą warunków środowiskowych, a zwłaszcza okresu nasłonecznienia.

Instalacja ogniw fotowoltaicznych była kolejnym krokiem gospodarstwa "Pod Jastrzębcem" - po zastosowaniu wysokosprawnego pieca na biomasę wykorzystującego produkowane w gospodarstwie surowce energetyczne (drewno, owies) oraz pelet - na drodze do osiągnięcia samowystarczalności energetycznej i poprawy stanu środowiska.

5.

LGD zgłaszająca dobrą praktykę: LGD "Aktywni Razem"

Nazwa operacji: Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej

Realizator projektu: Mirosława Brzozowska, Gospodarstwo agroturystyczne "Słoneczna Farma"

Województwo i miejsce realizacji projektu: Mazowieckie, Budy Lucieńskie 2, 09-500 Gostynin

Źródło dofinansowania i wartość całkowita projektu:PROW 2007 – 2013, 72 672,58 zł

Okres realizacji: 2014 – 2015

Strona LGD: www.aktywnirazem.pl

W ramach operacji w gospodarstwie agroturystycznym "Słoneczna Farma" w Budach Lucieńskich wybudowano elektrownię fotowoltaiczną, zapewniając gospodarstwu samowystarczalność energetyczną.

Celem operacji było obniżenie kosztów prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego, oraz ochrona  środowiska. Roczna produkcja energii elektrycznej w "Słonecznej Farmie" wynosi około 8 000 kWh a jej funkcjonowanie przewidziane zostało na 25 lat.

Instalacja jest wolnostojąca, schładzana naturalnym przepływem powietrza z odpowiednim stopniem nachylenia paneli fotowoltaicznych na południe.

W gospodarstwie agroturystycznym prowadzona jest również działalność edukacyjna na temat odnawialnych źródeł energii, a wybudowana elektrownia służy jako pomoc dydaktyczna.