Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja "EkoLeader.pl LGD dla zrównoważonego rozwoju. Środowisko, klimat, ekoinnowacje w operacjach RLKS" mająca na celu wsparcie realizatorów lokalnych strategii rozwoju LSR w aktywnym i kompleksowym włączaniu aspektów ekologicznych i klimatycznych do projektów rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016 - 2017 Działanie 13 "Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich" w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020. W wyniku projektu powstaną praktyczne kursy szkoleniowe oraz dobre praktyki zrównoważonych operacji RLKS.

AKTUALNOŚCI
2017-08-22
Konkurs EkoLeader
Zapraszamy do zgłaszania opisów dobrych praktyk eko-operacji!
2017-08-21
Trwa sesja testów

Druga sesja testów w tym m-cu odbywa się w dniach 21 - 28 sierpnia.

2017-08-11
Szkolenia „Eko-Klimat w LGD”

W ramach szkoleń "Eko-Klimat w LGD" dostępnych jest 10 kursów.

2017-08-01
Testy w sierpniu

W sierpniu odbędą się dwie sesje testów w terminach: 7-14 oraz 21 - 28 sierpnia.

2017-07-31
Partnerstwo lokalne dla ekorozwoju
Dostępny jest dziesiąty kurs tematyczny poświęcony międzysektorowej współpracy partnerskiej.
2017-07-28
Szkolenia - materiały - testy - Konkurs
Zapraszamy do kursów i Konkursu!
2017-07-25
Ekologiczne biuro

Zielone Biuro - to dobry pierwszy krok w kierunku zazieleniania codziennych czynności w pracy, nie ograniczający się tylko do oszczędzania papieru. 

2017-07-20
Zrównoważona turystyka

Dostępny jest ósmy kurs pt. "Turystyka, ekologia, klimat"

2017-07-19
Zapraszamy do udziału w projekcie!

Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem lokalnym kierowanym przez społeczność, a szczególnie osoby młode, poniżej 35-go roku życia.

E-KURSY

Witamy na platformie EkoLeader 

przeznaczonej dla realizatorów Lokalnych Strategii Rozwoju 

w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 - 2020

Zapraszamy do udziału w szkoleniach online "Eko-Klimat w LGD"

oraz w Konkursie dobrych praktyk! Zgłoszenia do końca września 2017 r.


Szkolenie 1: kursy nr 1 i nr 2 Programu szkoleń sierpień sesja II
Aspekty środowiskowe i klimatyczne operacji miękkich. Proekologiczne kierunki działalności i zielone miejsca pracy.
Szkolenie 2: kursy nr 3 i nr 4 Programu szkoleń sierpień sesja II
Wpływ na środowisko i klimat ze strony operacji gospodarczych. Współpraca i ekoinnowacyjność.
Szkolenie 3: kursy nr 5 i nr 6 Programu szkoleń sierpień sesja II
Skracanie łańcuchów dostaw. Zrównoważone inwestycje w terenie.
Szkolenie 4: kursy nr 7 i nr 8 Programu szkoleń sierpień sesja II
Ekologizacja działalności rolniczej na potrzeby przetwórstwa. Zrównoważona turystyka.
Szkolenie 5: kursy nr 9 i nr 10 Programu szkoleń sierpień sesja II
Finansowanie działań proekologicznych. Partnerstwo lokalne dla ekoinnowacji.